Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Ostrów
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Wybory  / Wybory samorządowe 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wybory samorządowe 2018 Wybory samorządowe 2018
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W RZESZOWIE I
z dnia 23 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego

 

[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Część I
Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1.    Wybory przeprowadzono do 182 rad, z czego:

1) do 160 rad gmin, z tego:

a)    do 138 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 22 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 21 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

2.    Wybierano łącznie 3006 radnych, z czego:

1)   2542 radnych rad gmin, z tego:

a)    2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   431 radnych rad powiatów;

3)   33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3.    Wybrano łącznie 3006 radnych, z czego:

1)   2542 radnych rad gmin, z tego:

a)    2070 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   472 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   431 radnych rad powiatów;

3)   33 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

4.    Wybory przeprowadzono w 2245 okręgach wyborczych.

5.    We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.    Głosowanie przeprowadzono w 2005 okręgach wyborczych.

7.    Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 240 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.    Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.    Wybory przeprowadzono do 138 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 2070 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 2070 radnych spośród 5314 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów wyborczych, w tym 369 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3.    Wybrano 2070 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 894212 osób, w tym 19 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

5.    Karty do głosowania wydano 487613 osobom, w tym 17 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 487318 osób, to jest 54,50% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 476917, to jest 97,87% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 10401, to jest 2,13% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2732, to jest 26,27%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 7669, to jest 73,73%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 1830 okręgach wyborczych.

10.  Głosowania nie przeprowadzono w 240 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 240 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

11.  Głosowanie przeprowadzono w 1140 obwodach głosowania.

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.    Wybory przeprowadzono do 22 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 78 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 472 radnych spośród 2208 kandydatów zgłoszonych na 287 listach kandydatów przez 58 komitetów wyborczych.

3.    Wybrano 472 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 718255 osób, w tym 12 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

5.    Karty do głosowania wydano 375248 osobom, w tym 8 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 374857 osób, to jest 52,19% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 363416, to jest 96,95% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 11441, to jest 3,05% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 5891, to jest 51,49%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5550, to jest 48,51%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 78 okręgach wyborczych.

10.  Głosowanie przeprowadzono w 574 obwodach głosowania.

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów

1.    Wybory przeprowadzono do 21 rad powiatów, w których utworzono 92 okręgi wyborcze.

2.    Wybierano 431 radnych spośród 2273 kandydatów zgłoszonych na 357 listach kandydatów przez 60 komitetów wyborczych.

3.    Wybrano 431 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 1441405 osób.

5.    Karty do głosowania wydano 767669 osobom.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 766786 osób, to jest 53,20% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 728406, to jest 94,99% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 38380, to jest 5,01% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 21279, to jest 55,44%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 17101, to jest 44,56%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 92 okręgach wyborczych.

10.  Głosowanie przeprowadzono w 1610 obwodach głosowania.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

1.    Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 33 radnych spośród 406 kandydatów zgłoszonych na 53 listach kandydatów przez 11 komitetów wyborczych.

3.    Wybrano 33 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 1715207 osób.

5.    Karty do głosowania wydano 912247 osobom.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest 53,11% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 20120, to jest 32,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest 67,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

10.  Głosowanie przeprowadzono w 1805 obwodach głosowania.

Część II
Szczegółowe wyniki wyborów

Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 90.
Wybory do Rady Gminy w Ostrowie

Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.    Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5845.

3.    Karty do głosowania wydano 3390 osobom.

4.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 3390 osób, to jest 58,00% uprawnionych do głosowania.

5.    Głosów ważnych oddano 3333, to jest 98,32% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.    Głosów nieważnych oddano 57, to jest 1,68% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 15, to jest 26,32%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42, to jest 73,68%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 520;

4) karty do głosowania wydano 306 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 306;

6) głosów ważnych oddano 296;

7) radnym został wybrany:

― CZAJA Grzegorz,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 554;

4) karty do głosowania wydano 302 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 302;

6) głosów ważnych oddano 293;

7) radnym został wybrany:

― KŁAK Kazimierz,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 300;

4) karty do głosowania wydano 207 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 207;

6) głosów ważnych oddano 206;

7) radnym został wybrany:

― KOŁODZIEJ Robert,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 435;

4) karty do głosowania wydano 233 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 232;

6) głosów ważnych oddano 227;

7) radnym został wybrany:

― GUZEK Grzegorz Robert,

z listy nr 16           KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 442;

4) karty do głosowania wydano 224 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 224;

6) głosów ważnych oddano 222;

7) radnym został wybrany:

― BUDZIK Andrzej Janusz,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 556;

4) karty do głosowania wydano 272 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 272;

6) głosów ważnych oddano 267;

7) radnym został wybrany:

― KOBOS Dominik Andrzej,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 490;

4) karty do głosowania wydano 334 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 334;

6) głosów ważnych oddano 333;

7) radnym został wybrany:

― NĘDZA Rafał Kamil,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 524;

4) karty do głosowania wydano 335 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 335;

6) głosów ważnych oddano 333;

7) radnym został wybrany:

― MALIKOWSKI Bogusław,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 195;

4) karty do głosowania wydano 135 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135;

6) głosów ważnych oddano 133;

7) radną została wybrana:

― GAŁDA Marta Maria,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 363;

4) karty do głosowania wydano 213 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 214;

6) głosów ważnych oddano 211;

7) radnym został wybrany:

― WOLAK Józef,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 360;

4) karty do głosowania wydano 181 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 181;

6) głosów ważnych oddano 178;

7) radnym został wybrany:

― BAJOR Józef,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212;

4) karty do głosowania wydano 126 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 126;

6) głosów ważnych oddano 123;

7) radnym został wybrany:

― PORZUCZEK Zdzisław,

z listy nr 10           KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247;

4) karty do głosowania wydano 138 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 138;

6) głosów ważnych oddano 135;

7) radnym został wybrany:

― KOPALA Zdzisław Jerzy,

z listy nr 16           KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 319;

4) karty do głosowania wydano 188 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 188;

6) głosów ważnych oddano 183;

7) radnym został wybrany:

― ŁĄCAŁA Łukasz Konrad,

z listy nr 18           KWW PLIS.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 328;

4) karty do głosowania wydano 196 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 196;

6) głosów ważnych oddano 193;

7) radnym został wybrany:

― BIZOŃ Krzysztof,

z listy nr 16           KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 15.
Wybory do Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybierano 19 radnych.

2.    Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 59147.

3.    Karty do głosowania wydano 32922 osobom.

4.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 32911 osób, to jest 55,64% uprawnionych do głosowania.

5.    Głosów ważnych oddano 31361, to jest 95,29% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.    Głosów nieważnych oddano 1550, to jest 4,71% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 869, to jest 56,06%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 681, to jest 43,94%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

7.    Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 10               KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

2)   lista nr 12               KW SAMORZĄD I GOSPODARKA;

3)   lista nr 13               KWW PLIS;

4)   lista nr 14               KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

3. Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 11115;

4)   głosów ważnych oddano 10488;

5)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― BEZARA Sławomir,

         ― BOKOTA Rafał,

         ― BRODA Jarosław;

b)   lista nr 12 ― KW SAMORZĄD I GOSPODARKA uzyskała 2 mandaty;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― ŚWIERAD Marcin,

         ― CIELEC Marzena Alina;

c)    lista nr 14 ― KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― NIEDZIELSKI Jerzy Cezary;

6)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33 radnych.

2.    Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1715207.

3.    Karty do głosowania wydano 912247 osobom.

4.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 911032 osób, to jest 53,11% uprawnionych do głosowania.

5.    Głosów ważnych oddano 848729, to jest 93,16% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.    Głosów nieważnych oddano 62303, to jest 6,84% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 20120, to jest 32,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 42183, to jest 67,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

7.    Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1)   lista nr 2                 KOMITET WYBORCZY PSL;

2)   lista nr 4                 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;

3)   lista nr 5                 KKW SLD LEWICA RAZEM;

4)   lista nr 8                 KWW KUKIZ'15;

5)   lista nr 10               KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 6 mandatów:

1)   wybory odbyły się;

2)   głosowanie przeprowadzono;

3)   ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 175600;

4)   głosów ważnych oddano 163094;

5)   komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a)    lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat;

       radnym z tej listy został wybrany:

         ― TARAPATA Jan Władysław;

b)   lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 5 mandatów;

       radnymi z tej listy zostali wybrani:

         ― ORTYL Władysław Zenon,

         ― ŁĄCZAK Czesław,

         ― BIESZCZAD Stefan,

         ― MAGDOŃ Jacek,

         ― NAPIERACZ Maria;

6)   w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Rzeszowie I
/-/ Marcin Dudzikdata wytworzenia2018-10-30
data udostępnienia2018-10-30
sporządzone przezSochacka Agnieszka
opublikowane przezRafał Kramarz
ilość odwiedzin87
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Ostrów, Ostrów 225, 39-103 Ostrów, tel.: 17 745 11 60, fax: 17 745 11 60, info@ostrow.gmina.pl, www.ostrow.gmina.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@