Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Ostrów
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści aktualności 'Zapytanie ofertowe na 'Pismo w związku z rezygnacją Firmy ROLMASZ

Zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na „ Dostawę wraz z transportem  kamienia  łamanego.”


Formularz - doc

B-3. 272. 1.  ZO .  2018                                                        

Ostrów, dnia   13.03.2018

 

ZAPYTANIE   OFERTOWE

Na wykonanie  dostawy   poniżej  progu  30 000 EURO

 

I.  Zamawiający

GMINA OSTRÓW 39-103 OSTRÓW 225. Pow. ropczycko-sędziszowski

II. Opis przedmiotu zamówienia :

Dostawa  wraz   z transportem kamienia   łamanego frakcja od 0-31,5 mm na remont wyboi dróg gminnych  na terenie  Gminy Ostrów”.

 

III. Warunki realizacji zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem kamienia   łamanego frakcja od 0-31,5 mm na remont wyboi  w nawierzchni tłuczniowej  dróg gminnych   na terenie  Gminy Ostrów. Kamień należy zakupić w kopalni i przywiezć na wskazaną  drogę  na dane sołectwo. Kamień  należy przywieżć takim samochodem, który będzie rozsypywał bezpośrednio na drodze. W cenę kamienia należy wliczyć zakup kamienia w kopalni i przywóz na drogę  na dane sołectwo na teren Gminy Ostrów. Orientacyjnie planuje się zakupić około 2 500 ton kamienia. 

 

IV.  Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie- w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Zakończenie :   31  grudzień     2018r.

V. Wymagania od Wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.   Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.   Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

VI. Wykaz wymaganych dokumentów

  1. Druk oferty
  2. Aktualny odpis z rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp. wystawione nie wcześniej niż 6-mcy przed upływem terminu składania ofert.

VII. Opis obliczenia ceny:

  1.  Cena za przedmiot zamówienia – 100% 

 

VIII. Termin składania ofert:

Do dnia  21.03.2018 do godz: : 9: 00  na adres lub w siedzibie Zamawiającego (budynek UG Ostrów, sekretariat) w zamkniętej kopercie z napisem:  Oferta  „ Dostawa wraz z transportem kamienia łamanego.

 

 

                                                       

                                                                           p.o Wójta Gminy

 

                                                                           mgr Grzegorz Ożógdata wytworzenia2018-03-15
data udostępnienia2018-03-15
sporządzone przezAlicja Sikora
opublikowane przezRafał Kramarz
data wykonania2018-04-05
Urząd Gminy Ostrów, Ostrów 225, 39-103 Ostrów, tel.: 17 745 11 60, fax: 17 745 11 60, info@ostrow.gmina.pl, www.ostrow.gmina.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@