Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ostrów
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Uchwały Rady Gminy 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2015, bieżące, menu 63 - BIP - Urząd Gminy Ostrów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

Data wytworzenia 2015-12-29, ostatniej modyfikacji 2015-12-29 13:23

Sesja Nr XV/2015 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 10 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XV/67/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała Nr XV/68/15 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na terenie gminy Ostrów. Uchwała Nr XV/69/15 w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w gminie Ostrów. Uchwała Nr XV/70/15 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
Data wytworzenia 2015-12-29, ostatniej modyfikacji 2015-12-29 13:18

Sesja Nr XIV/2015 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 10 listopada 2015r.

Uchwała Nr XIV/58/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2014 dla trasy przebiegu gazociągu kopalnianego DN 50, DN 80 w miejscowości Ocieka i Kamionka, gmina Ostrów – część 1. Uchwała Nr XIV/59/15 w sprawie obniżenia średniej ceny stanowiącej podstawę do ustalania podatku rolnego na obszarze gminy Ostrów w 2016r. Uchwała Nr XIV/60/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Data wytworzenia 2015-12-29, ostatniej modyfikacji 2015-12-29 13:15

Sesja Nr XIII/2015 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 14 października 2015r.

Uchwała Nr XII/56/15 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Uchwała Nr XII/57/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2015 – 2024.
Data wytworzenia 2015-12-29, ostatniej modyfikacji 2015-12-29 13:13

Sesja Nr XII/2015 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 30 września 2015r.

Uchwała Nr XII/50/15 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr I-3/2015 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Cyziówka”, terenu położonego w miejscowości Kamionka w gminie Ostrów, Uchwała Nr XII/51/15 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ropczyce i Gminą Ostrów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
Data wytworzenia 2015-12-29, ostatniej modyfikacji 2015-12-29 13:08

Sesja Nr XI/2015 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 13 sierpnia 2015r.

Uchwała Nr XI/47/15 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w ty, o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Uchwała Nr XI/48/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015, Uchwała Nr XI/49/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2015 – 2024.
Data wytworzenia 2015-12-29, ostatniej modyfikacji 2015-12-29 13:05

Sesja Nr X/2015 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 30 czerwca 2015r.

Uchwała Nr X/43/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015 w miejscowości Ocieka, Kamionka, Ostrów, Skrzyszów i Borek Mały w gminie Ostrów, Uchwała Nr X/44/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów na lata 2015 – 2024, Uchwała Nr X/45/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy 2015 rok, Uchwała Nr X/46/15 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
Data wytworzenia 2015-09-30, ostatniej modyfikacji 2015-09-30 11:15

Sesja Nr IX/2015 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 17 czerwca 2015r.

Uchwała Nr IX/41/15 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 17 czerwca 2015r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Ostrów za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014r. Uchwała Nr IX/42/15 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 17 czerwca 2015r., w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 rok.
Data wytworzenia 2015-09-30, ostatniej modyfikacji 2015-09-30 11:07

Sesja Nr VIII/2015 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 21 maja 2015r.

Uchwała Nr VIII/31/15 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 21 maja 2015r., w sprawie uchwalenia XIV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Uchwała Nr VIII/32/15 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 21 maja 2015r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia XV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Uchwała Nr VIII/33/15 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 21 maja 2015r.
Data wytworzenia 2015-09-30, ostatniej modyfikacji 2015-09-30 11:03

Sesja Nr VII/2015 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 31 marzec 2015r.

Uchwała Nr VII/26/15 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 31 marca 2015r., zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Ostrów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LASOVIA. Uchwała VII/27/15 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 31 marca 2015r.,w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów w 2015r. Uchwała VII/28/15 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 31 marca 2015r.
Data wytworzenia 2015-03-23, ostatniej modyfikacji 2015-03-23 12:14

Sesja Nr V/2015 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała Nr V/16/15 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci, banneru i flagi stolikowej Gminy Ostrów oraz zasad ich użytkowania. Uchwała Nr V/17/15 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostrów. Uchwała Nr V/18/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. Uchwała Nr V/19/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.