Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ostrów
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Uchwały Rady Gminy 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2016, bieżące, menu 71 - BIP - Urząd Gminy Ostrów”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016

Data wytworzenia 2017-11-22, ostatniej modyfikacji 2017-11-22 08:41

Sesja Nr XXXI/2016 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 29 grudnia 2016r.

Sesja Nr XXXI/2016 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Nr XXXI/148/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 29 grudnia 2016r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 w miejscowości Ocieka, Wola Ociecka, Zdżary i Kamionka w gminie Ostrów. Uchwała Nr XXXI/149/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 29 grudnia 2016r., w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
Data wytworzenia 2017-03-09, ostatniej modyfikacji 2017-03-09 12:11

Sesja Nr XXX/2016 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 12 grudnia 2016r.

Uchwała Nr XXX/140/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 12 grudnia 2016r., w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę do ustalania podatku rolnego na obszarze gminy Ostrów w 2017r., Uchwała Nr XXX/141/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 12 grudnia 2016r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwała Nr XXX/142/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 12 grudnia 2016r., w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespół
Data wytworzenia 2017-03-09, ostatniej modyfikacji 2017-03-09 12:04

Sesja Nr XXVII/2016 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 29 września 2016r.

Uchwała Nr XXVII/134/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 29 września 2016r., w sprawie: uchwalenia XV-2 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów. Uchwała Nr XXVII/135/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 29 września 2016r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015 w miejscowościach Ocieka, Kamionka, Ostrów, Skrzyszów i Borek Mały w gminie Ostrów.
Data wytworzenia 2017-03-09, ostatniej modyfikacji 2017-03-09 12:03

Sesja Nr XXVI/2016 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 19 lipca 2016r.

Uchwała Nr XXVI/128/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 19 lipca 2016r., w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Ropczycko – Sędziszowskiemu na realizacje zadania publicznego. Uchwała Nr XXVI/129/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 19 lipca 2016r., w sprawie przyjęcia Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego zadania zarządzania drogą powiatową. Uchwała Nr XXVI/130/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 19 lipca 2016r., w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Data wytworzenia 2017-03-09, ostatniej modyfikacji 2017-03-09 11:13

Sesja Nr XXV/2016 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 16 czerwca 2016r.

Uchwała Nr XXV/125/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 16 czerwca 2016r., w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ostrów za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Uchwała Nr XXV/126/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostrów z tytułu wykonania budżetu gminy Ostrów za 2015 rok. Uchwała Nr XXV/127/16 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 16 czerwca 2016r.
Data wytworzenia 2017-03-09, ostatniej modyfikacji 2017-03-09 11:12

Sesja Nr XXIV/2016 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 30 maja 2016r.

NR XXIV/121/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. NR XXIV/122/16 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr X/47/99 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 18 czerwca 1999r.
Data wytworzenia 2017-03-09, ostatniej modyfikacji 2017-03-09 11:10

Sesja Nr XXIII/2016 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 27 kwietnia 2016r.

NR XXIII/112/16 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowie opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy w Ostrowie w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Zdżarach podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ociece, NR XXIII/113/16 w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie gminy środków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu
Data wytworzenia 2017-03-09, ostatniej modyfikacji 2017-03-09 11:02

Sesja Nr XXII/2016 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 31 marca 2016r.

Uchwała Nr XXII/98/16 w sprawie przyjęcia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrów w 2016r., Uchwała Nr XXII/99/16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrów, Uchwała Nr XXII/100/16 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.